เลือกภาษา :
ลา ภูริเณ่, เขาใหญ่
088 836 6659
Attic Room ห้องใต้หลังคา
บรรยากาศห้องใต้หลังคาที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น แปลกตา
แนะนำห้องพัก