เลือกภาษา :
ลา ภูริเณ่, เขาใหญ่
088 836 6659
ราคาห้องพัก
โรงแรม ลาปูริเน่ บูติค, เขาใหญ่ ราคาห้องพัก ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทห้อง ผู้เข้าพัก พื้นที่ มีนาคม - กันยายน ตุลาคม-กุมภาพันธ์
วันอาทิตย์-วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์-วันศุกร์ วันเสาร์
ราคา* ราคา* ราคา* ราคา*
Standard Room 2 16 3,300 3,800 4,000 4,500
Attic ( under the roof ) 2 16 3,300 3,800 4,000 4,500
Classic II & III 2 16 4,500 5,000 5,500 6,500
Classic I 2 16 5,000 5,500 6,500 7,500
Family Suite  4 32 7,000 8,000 8,000 10,000
Villa 1 2 32 6,000 6,500 6,500 7,500
Villa 2 (2 rooms) 4 16/16 6,000 6,500 7,500 8,500
Villa 3 (2 rooms) 4 16/16 5,500 6,500 7,500 8,500
Villa 4 (4 rooms) 10 16 each 18,500 20,000 18,500 20,000
Caravan I, Caravan II *** 2 - 8,000 8,000 8,000 8,000
  • Service charge and VAT not included in the price. This price includes breakfast and afternoon tea for the number of people in the room.
  • เข้าพักช่วงวันหยุดปีใหม่ 29 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564 และ เทศกาลตรุษจีน 2564 ชำระเพิ่ม 1,500.00 บาท เข้าพักช่วงวันหยุดยาว วันนักขัตฤกษ์ ชำระเพิ่ม 1,000.00 บาท
  • ลาภูริเณ่ เป็นสถานที่ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการเข้าพัก คือเพื่อพักผ่อนมิใช่สำหรับเพื่อการค้า กรณีต้องการถ่ายภาพเพื่อใช้ในการค้าหรือเพื่อใช้ในงานสำคัญ ต้องได้รับการอนุญาตจากทางเจ้าของสถานที่ เท่านั้น