เลือกภาษา :
ลา ภูริเณ่, เขาใหญ่
088 836 6659
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม